Witam Państwa na stronie internetowej firmy IT BiuroFirma IT Biuro zajmuje się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych na zlecenie. Spektrum działania jest bardzo szerokie, od prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego, poprzez książkę przychodu i rozchodu, po prowadzenie księgi handlowej, a do tego wszelkie wymagane prawem ewidencje, dokumentacja kadrowo-płacowa, elektroniczne przekazywanie deklaracji ZUS.

Wiedza nabyta w czasie studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej oraz doświadczenie zdobyte w czasie pracy zawodowej na stanowisku głównego księgowego, potwierdza certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ale na tym nie koniec, aby się sprawnie poruszać w gąszczu zmieniających się przepisów ciągle się szkolimy, doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności.

IT Biuro dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym, technicznym, biurowym, a przede wszystkim personalnym, aby profesjonalnie i terminowo obsługiwać swoich klientów.

Zapraszam!IT Biuro:fachowość usług,terminowość rozliczeń