P R O M O C J AZachęcając do korzystania z usług firmy IT Biuro informuję, że wykonujemy wiele czynności biurowych i księgowych, których nie ma i nigdy nie będzie w cenniku usług. A ponadto:
  • Firmy, które przychodzą do nas w trakcie roku mają zapewnioną kontynuację zapisów księgowych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów;
  • Przygotowujemy dokumenty księgowe potrzebne naszym Klientom;
  • Reprezentujemy Firmy przed ZUS-em i Urzędem Skarbowym;
  • Składamy deklaracje rozliczeniowe i podatkowe, zachowując ich terminowość;
  • Przed oddaniem dokumentów Klientowi archiwizujemy je, zapewniając ich właściwe przechowywanie po zakończonym roku księgowym;
  • Kontaktujemy się z naszymi Klientami we wszystkich sprawach telefonicznie (stacjonarny, komórkowy), faksem, mailem;
  • Spotykamy się z Klientami w dogodnych porach dnia;
  • Wyjaśniamy sprawy w Urzędach;
  • Służymy radą i pomocą;
  • Gromadzimy segregujemy, opisujemy dokumenty, wykonujemy czasochonne analizy, zestawienia.

IT Biuro:fachowość usług,terminowość rozliczeń